• Image Caption

Léna

Magyarországi ügyvédi szolgáltatás | magyar, angol, orosz
Lépj kapcsolatba

Nehezen érted meg a jogi szövegeket, a hivatalos levelek nyelvezetét?

Neked mindenképp egy jó ügyvédre van szükséged, aki segít eligazodni a paragrafusok tengerében, ha a fejed vakarod hivatalos levelek olvasásakor, paragrafusok emlegetésekor. De akkor is, ha gőzöd sincs, hogy készíts el egy szerződést, hogyan tudod a legjobban képviselni önmagad jogi vonatkozású ügyekben.

Léna ügyvédi irodájával arra törekszik, hogy az ügyfelek teljes körű igényeinek legkomplexebb, és legmagasabb szintű kiszolgálását kielégíthessék. Munkájuk során ötvözik a klasszikus ügyvédi tevékenységet, a modern kor kihívásaira is választ adó jogi tanácsadással. Számukra fontos, hogy a minőségi és megfizethető szolgáltatásokon túl, a kölcsönös bizalmon alapuló hosszú távú együttműködést tudják kialakítani ügyfeleikkel, akiknek számos szakterületen segítségükre lehetnek, mint mondjuk az ingatlanjog, idegenrendészeti jog, családi, házassági, örökösödési jog. Akár gazdasági társaságok alapításában, üzletrész adásvételben, átalakulásában, valamint végelszámolással és fizetésképtelenségi eljárásokkal kapcsolatos jogi segítségben, cégeljárásban történő képviseletben, polgári peres ügyekben és szabálysértési jogban is!

Magyar, angol és orosz nyelvű szolgáltatások

Az életünk fontosabb, jogi vonatkozású ügyeivel egy ügyvédet bízzunk meg mindenképp, aki védi az érdekeink, segít eligazodni a nehezebb jogi szövegek, paragrafusok között. Tulajdonképpen bármilyen jogi vonatkozású kérdés is merüljön fel bennünk, érdemes ügyvédtől tanácsot kérni, mint mikor lakást bérelnénk, vásárolnánk, eladnánk, bérbe adnánk, fontosabb és bonyolultabb szerződések esetén, hagyatéki ügyekben, de bármilyen per, büntetőeljárás esetén is. Tehát valamely jogunkat érvényesítenénk, vagy velünk szemben lépnének fel ilyen igénnyel, szintén klasszikus ügyvédi feladat. Ahogy bizonyos megegyezésekhez, szerződéskötéshez is szükséges az ügyvédi segítség sokszor.

A kölcsönös, bizalmon alapuló, hosszú távú együttműködés a legfontosabb.

 

Vedd fel a kapcsolatot Lénáékkal ⬇⬇⬇


 

Főbb szakterületek, melyben segítségedre lehetnek

“Idegenrendészeti jog

Nagy tapasztalattal rendelkezünk bevándorlási- és állampolgársági jog területen, de idegenrendészeti eljárásokban is ellátjuk a jogi képviseletet. Segítséget tudunk nyújtani tartózkodási és letelepedési engedély, munkavállalási célú tartózkodási engedély, jövedelemszerzés tartózkodási engedély, családi együttélés biztosítása célú tartózkodási engedély megszerzésében. Ezekhez kellő információk, teljes körű jogi szolgáltatás igénybevételének lehetőségét biztosítjuk.

Továbbá vízumkérelem, a tartózkodási- és letelepedési engedély megszerzésének procedúrájában is segítünk. Az idegenrendészeten belül a külföldi állampolgárok egy adott ország területére való beutazásával, ideiglenes tartózkodásával, és letelepedési kérdésekkel történő foglalkozásban szintén.

Ebből kifolyólag érdemes pontos információkért, segítségért az idegenrendészeti joggal foglalkozó ügyvédi irodáihoz, szakemberhez fordulni.

Amennyiben Ön harmadik országbeli állampolgárként a közeljövőben Magyarországon kíván tartózkodni huzamosabb ideig, vagy le szeretne telepedni, itt tartózkodására külön, speciális szabályok vonatkoznak. Ügyvédi irodánk készséggel áll a rendelkezésére.

Ingatlanjog

Teljes körű jogi tanácsadást nyújtunk, ingatlan vásárlásra, adásvételi szerződés készítésére és ellenjegyzésre. Továbbá ingatlan ajándékozási szerződés készítésre, ellenjegyzésre, társasház alapítására, osztatlan közös tulajdon jogi rendezésre, ingatlan bérleti szerződés készítésre, ellenjegyzése, haszonélvezeti jog alapításra, illetve törlésre, biztosítéki szerződések szerkesztésre, termőföld adásvételi szerződés készítésre és ellenjegyzésre, az ügyfél jogi képviseletét telekviták, birtokviták rendezésében is tudjunk segíteni

Családjog, Öröklési jog

Ügyfeleink rendelkezésre állunk házassági vagyonjogi szerződések megszerkesztésében, tartási, életjáradéki szerződések megírásában, jogi tanácsadásban, szülői felügyelet rendezésében, bontóperben, házasság felbontásában történő jogi képviselet ellátásában is.

Örökösök, köteles részre jogosultak részére jogi tanácsadásban, jogi képviseletük ellátásában, hagyatéki eljárásokban, hagyatéki perekben, öröklési szerződés, írásbeli magánvégrendelet szerkesztésében szintén.

Egy házasság felbontása mindig rendkívül nyomasztó és stresszes procedúra, mely mindegyik felet megterheli. A precíz és szakszerű jogi tanácsadás jelentősen lerövidítheti a folyamatot.

Öröklési jog, hagyatéki jog

Haláleset során az örökhagyó hagyatéka, legyen szó vagyonról vagy éppen tartozásról, az örökösökre száll. Az örökösök nem kerülhetnek hátrányosabb helyzetbe, mint amilyenben az öröklés folyamatának megtörténte előtt voltak.

A végrendelkezésre vonatkozóan pedig igen szigorú szabályok vannak, amelyek be nem tartása vagy nem megfelelő értelmezése esetén meghiúsulhat a végrendelkező szabad akarata. A későbbiekben felmerülő jogi viták elkerülése érdekében szintén érdemes ügyvédet megfogadni. Hagyatéki eljárások során szintén javasolt ügyvéd bevonása, így megelőzhető az öröklési jogvita és rengeteg ezzel járó kellemetlenség.

Házastársi vagyonjog

A házasság törvényes megkötésével a felek között a házassági életközösség idejére házastársi vagyonközösség jön létre. Tehát közös tulajdon mindaz, amit a házassági életközösség ideje alatt akár együtt, akár külön-külön szereztek, kivéve azt, ami valamelyik házastárs különvagyonához tartozik.

Társasági jog

Teljes körű segítséget nyújtunk gazdasági társaságok alapításában, üzletrész adásvételben, átalakulásában, valamint végelszámolással és fizetésképtelenségi eljárásokkal kapcsolatos jogi segítségben, cégeljárásban történő képviseletben. De belső működésével kapcsolatos, jogi keretek közötti segítségnyújtásban is. Részt veszünk közgyűléseken, taggyűléseken, felügyelőbizottsági üléseken, segítünk cégiratok megszerkesztésében, cégkivonatok beszerzésében. Tőkeemelés, tőkeleszállítás jogi lebonyolításában, társasági részesedések átruházásában, ügyintézésében, bírósági eljárások során.

Polgári peres és nem peres eljárások

Konzultációtól akár a felülvizsgálati eljárás lefolytatásáig vállaljuk sok éves tapasztalattal a hátunk mögött képviseletet.

Kereskedelmi jog és a Kötelmi jog, valamint Kártérítés vonatkozásában, Büntetőjog és a Közigazgatási jogi eljárásokban, Közüzemi szolgáltatókkal kapcsolatos jogviták esetén, Házassági bontó, vagyonjogi és gyermekelhelyezési-perben, Vagyonjogi perekben, Kötelmi jogviták, szerződéssel, teljesítéssel kapcsolatos perekben, Tulajdonjogi perekben, Birtokperekben is jártasak vagyunk.

Követeléskezelés

Vállaljuk természetes és jogi személyek vonatkozásában keletkezett követelések érvényesítésének lefolytatását peres, felszámolási, illetve végrehajtási eljárások keretében. Szerződésszegés esetén az igényérvényesítés megtételében, ügyvédi fizetési felszólító levél készítésében, fizetési meghagyásos eljárás indításában, az eljárásban jogi képviselet nyújtásában, valamint a fizetési meghagyással szembeni ellentmondás elkészítésében és benyújtásában, felszámolási eljárás kezdeményezésében és jogi képviselet nyújtásban, részletfizetés kérésében, peren kívüli egyezségkötésben, végrehajtási eljárás indításában is.

Szabálysértési jog

Szabálysértési eljárások esetén beadványok és okiratszerkesztésről, közlekedési szabálysértésről, hatóságok előtti képviselet ellátásáról, kifogások benyújtására is van lehetőség nálunk.

Ügyintézés oroszul!

Az ügyintézés elérhető már oroszul is. Magyarországon szerzett szakmai tapasztalatainkkal állunk orosz Ügyfeleink rendelkezésére, hogy minden Magyarországhoz köthető jogügyletei gördülékenyen menjenek.”

Az ügyvéd feladatai:

Elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését törvényes eszközökkel. Egy jó ügyvéd segít, hogy két fél közötti vitákat jogilag helyesen rendezzék és megegyezésre törekszik.

Ügyfele érdekében mit tesz az ügyvéd?

 • jogi tanácsot ad
 • szerződéseket, beadványokat készít
 • polgári- vagy büntető ügyekben képviseli megbízóját
 • értéktárgy vagy pénz letétbe helyezését kezeli
 • képviseli megbízóját
 • leveszi a válláról a vitás ügyeket

Milyen további feladatokat láthat el egy ügyvéd?

 • adótanácsadás
 • társadalombiztosítási tanácsadás
 • munkaügyi tanácsadás
 • szabadalmi ügyek
 • vagyonkezelési tevékenység
 • ingatlanközvetítői tevékenység
 • bírósági és hatósági eljáráson kívüli képviselet
 • közvetítői tevékenység közvetítői eljárásban és büntetőügyekben

Személyes adatok védelme, ügyvédi titoktartás

Az ügyvédi szakma egyik legfontosabb rész a bizalom kialakítás és ennek megtartása. Enélkül sem az ügyvéd sem a megbízó nem tud megfelelően haladni a kérdéses ügy rendezésében. Ügyvédi oldalról az ügyvéd felelőséggel tartozik a megbízója személyes adatainak védelméért és minden tudomására jutott információt köteles ügyvédi titokként kezelni.

 


Még nincsenek értékelések, légy Te az első!